yurtdışı işlerde Türk işçi çalıştırılması hakkında merak edilenler

Zaman zaman sitemizde sorulan ve çok sık hata yapılan yurtdışı işlerde Türk işçi çalıştırılması konusuna açıklık getirmek için bir  yazıya yer verelim.

Yabancı bir ülkede Türk işçisi çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurtdışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurtdışına gönderilmesine aracılık etme konusunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince İŞKUR tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen özel istihdam büroları yetkilidir.

Firmalar; yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri İŞKUR kayıtlarından veya tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen özel istihdam büroları aracılığı ile temin edebilecekleri gibi, kendileri tarafından temin edilen işçileri gerekli belgelerle birlikte hizmet akdini İŞKUR’a onaylatmak kaydıyla yurtdışına götürebilirler.

Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca;

a) Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi,

b) Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da ülkemizdeki yetkili kamu kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi; taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi,

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi,

ç) Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,

d) Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra kurum tarafından onaylanacak örneği,

Türkiye İş Kurumu’nun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir.
Firmalar, anlaşmada belirtilen genel kontenjandan kendilerine tahsis yapılması amacıyla, İŞKUR Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de bu forma ekleyerek Türkiye İş Kurumu’na başvururlar.

İŞKUR tarafından hazırlanan, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlendiği “Bireysel Tip İş Sözleşmesi” İŞKUR nezdinde işçi ve işveren veya vekiline imzalatılmaktadır.

Yabancı ülke firmalarınca yurtdışında çalıştırılan Türk işçi SSK kapsamında değil

Türk firmalarının kendi temin ettikleri işçileri yurtdışında götürebilmeleri için işlem yaptırmak istedikleri SGK il/şube müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışına sigortalı götürecek işverene ait işyeri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan firmalarca yurtdışında gerçekleştirilen işlerde çalıştırılan Türk vatandaşları hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacağı gibi, yabancı ülke firmaları tarafından yabancı ülkelerde çalıştırılan Türk işçiler 4-1/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Kaynak : Dünya Gazetesi

Yazarımız Uzman SGK

http://www.uzmansgk.com/hakkimizda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir