Yaşlılık Aylığı Alanlar Kamuya ait işyerlerinde çalışabilir mi

Uzman Sosyal Güvenlik Bilinci Sitemiz olarak bir çok kişi, hatta işyeri tarafından yanlış bilinen bir konu olan, Yaşlılık Aylığı alan herhangi bir kişi, Kamuya ait işyerlerinde çalışabilir mi?, çalışabilirse de çalışma şartları nedir sorusuna kısaca  cevap vermeye çalışalım.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5335)’un 30.maddesine göre ; 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Yazarımız Uzman SGK

http://www.uzmansgk.com/hakkimizda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir