Türkiye İstatistik Kurumu girişimcilik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) girişimcilik verilerini açıkladı. Rakamlar, Türkiye’deki işveren girişimlerde en yüksek doğum oranının, 2017 yılında yüzde 31.6 ile “toptan ve perakende ticareti; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe gerçekleştiğini ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre, bu dönemde işveren girişimlerin doğum oranı yüzde 13.9 olurken, yeni doğan işveren girişimlerin istihdam yaratma oranı da yüzde 4.6 gerçekleşmiş durumda

Türkiye’deki işveren girişimlerde en yüksek doğum oranı, 2017 yılında yüzde 31.6 ile “toptan ve perakende ticareti, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13.5 ile “imalat” ve yüzde 11 ile “inşaat” sektörleri takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) girişimcilik verilerine göre, işveren girişimlerden 2017 yılında doğanlar arasında hukuki durumlarına göre ise en yüksek oran yüzde 71.7 ile ferdi mülkiyet oldu. Bu kapsamda, işveren girişimlerden 2017 yılında yeni doğanların istihdamının yüzde 56.9’u ferdi mülkiyetlerde yaratıldı.

GİRİŞİMLERİN 2015 YILINDA ÖLÜM ORANIN YÜZDE 10.9 OLDU 

İşveren girişimlerde en yüksek ölüm oranı yüzde 32.9 ile “toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 14.9 ile “İmalat” ve yüzde 11.2 ile “konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” sektörleri takip etti.

Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2015 yılında ölenler arasında en yüksek oran yüzde 76.8 ile ferdi mülkiyet oldu. 2015 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının yüzde 67.5’i ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

2016’DA YENİ DOĞANLARIN YÜZDE 82’Sİ HAYATTA KALDI

İşveren girişimlerden 2016 yılında yeni doğup 2017 yılında hayatta kalanların yüzde 70.7’sini ferdi mülkiyetler oluşturdu. Hayatta kalan ferdi mülkiyetlerin istihdamının, hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamına oranı yüzde 54.6 oldu.

TÜİK rakamlarına göre, hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise “1-4” çalışana sahip girişimler oldu. Toplam istihdam içinde 2017 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4.5 oldu

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre ise, Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalış ile yüzde 8.8 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında da, en yüksek pay yüzde 37 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranı yüzde 28.3, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 15.8 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin yüzde 14.9’unu genel lise, yüzde 28.5’ini ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0.3 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 0.7 puan arttığı görüldü.

HABER TÜRK

Yazarımız Uzman SGK Kadro

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir