Taşeron İşçiler Kadro için 10 gün içinde başvuru yapacak

Taşeron İşçilerin Kadroya geçirilmesi ile ilgili bugün yaptığımız bilgi yazılarına ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Başvurular 10 gün içinde yapılacak bilgisini vermiştir. Bakan’ın konuşmasından satır başları aşağıdadır.
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, “Sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması da dahil taşeron işçilerin kadroya kavuşma takvimi nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman nereye yapılacak.” gibi bir soruya, “Bu süreci, biz bu ara döneme sıkıştırma olmasın bir sene sonu süreci yaşanıyor bütün kamu kurumlarımızda… 1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar.” diyerek cevap verdi..

Konuyla ilgili sitemizi ve ilgili Kurumların internet sitelerini takip etmeye devam edin. Başvuru için gerekli olan süre diğer şartları gözden kaçırarak kadro hakkından mahrum kalmayın.

Taşeron Düzenlenmesi 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yayınlandı.

Sitemizde Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili üçüncü yazımızda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sitesinden alınan yazıya yer verelim. Uzman SGK ekibi olarak bu güzel düzenleme herkese tekrar hayırlı olsun diyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil ettiğimiz diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışan kardeşlerimizin istihdamına ilişkin konular 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık 2017 tarihinde müjdesini verdiği ve bugün itibariyle Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA;

1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

Bu kapsamda;

 • Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir.
 • Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.
 • Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.
 • Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
 • Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.
 • Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 • 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

2. Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir.

 • 657 sayılı Kanunda Geçici Personel (4/C) statüsü kaldırılmaktadır.
 • Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecektir.
 • Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan Geçici Personele de, (4/B) Sözleşmeli Personel statüsüne geçme hakkı tanınmaktadır.

3. Mevsimlik geçici işçilerimizin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlanmıştır.

4. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.

Bu kapsamda;

 • İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır.
 • İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
 • Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 • 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.

5. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerimiz, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacaktır.

6. Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.

Kaynak: çsgb

10 Soruda Taşeron İşçiler – Resul Kurt Yazdı

Bir süredir, taşeron işçilerinin kadroya alınmasıyla ilgili haberler basında oldukça ilgi çekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışmalarda sona gelindi. Yaklaşık 900 bin taşeron işçisine yeni yıl müjdesi olan bu konuda kimler kadroya alınacak, neler yapılacak, özlük ve maaş konusunda neler olacak gibi en çok merak edilen soruları bugün yanıtlayalım istedik. İşte 10 soruda taşeron işçisine kadro konusu:

1-Hangi taşeron işçileri kadroya alınacak?

Öncelikle taşerona kadro konusunun kamudaki taşeron işçilerini kapsadığını, özel sektördeki firmalarda çalışan taşeron işçilerini kapsamadığını belirtelim. Burada müjde verebileceğimiz 3 farklı grup var. Birinci grup merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlenen kamu kuruluşlarında,  Denetleyici kurumlarda çalışanlar.  İkinci grupta belediyelerde ve il özel idarelerinde bulunan iktisadi teşekküllerde çalışanlar üçüncü grupta ise geçici ve mevsimlik işçiler var. Burada yaptıkları işin ve görevin niteliği bakımından zabıta, hemşire gibi özellikli işlerde çalışanların memur olarak kadroya alınmaları yönünde bir talepleri olduğunu yazmalıyız. Özellikle hizmet alımı usulüyle belediyelerde taşeron zabıta destek personeli hizmetinde çalışan taşeron işçilerinden bazılarını muvazaa davasını kazandıkları biliniyor. Bu nedenle bunlar için de resmi üniforma ile görevlerini yapabilmeleri (4/b kadrosu ile) için statülerinin belirlenmesi sağlanmalıdır.

2- İş sözleşmesi askıda olanların durumu ne olacak?

Bazı nedenlerden dolayı iş sözleşmesi askıda olan taşeron işçilerinin hak kaybına uğramamaları sağlanacak. Bunlar da işbaşı yaptıklarında kadroya alınacaklar. Örneğin doğum, hastalık, ücretsiz izin veya askerlik gibi nedenlerle iş sözleşmesi askıda olanlar işbaşı yaptıklarında kadrolu olarak işe alınabilecek.

3-Bu sürecin aşamaları nedir?

İlk aşamada Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen 450 bin taşerondaki işçiler şart olmadan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4D şeklindeki kadrolu işçi statüsüne geçirilecektir. İkinci aşamada belediye ve il özel idaresinde çalışan 400 bin taşeron işçiler, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edileceklerdir. Üçüncü aşamada 23 bin geçici mevsimlik işçiler kadroya geçirilmesi planlanmaktadır. Geçici mevsimlik işçiler en fazla 5 ay 29 gün çalışıyorlardı, 4 ay daha çalışma süresi eklenecek ve 9 ay 29 güne kadar çıkarılacaktır. Dördüncü aşamada 4C kapsamında çalışan toplam 24 bin kişinin 4B’de istihdam edebilmeleri sağlanacaktır.

4- Taşeron işçi kadroda hangi şartlar var?

Taşeron işçiye kadroda bir ayrımcılık, yaş ve eğitim kriteri yoktur. Asıl iş ve yardımcı iş ayrımı da olmayacak. Ancak bu işçiler için mevzuat gereği usulen bir sınav yapılacak.

5-Neden güvenlik soruşturması yapılacak?

Taşeron işçilerinin kadroya geçişlerinde bu kişiler hakkında güvenlik soruşturması yapılacak. Kadroya alınacak personele yapılacak güvenlik soruşturmasında başta FETÖ olmak üzere DHKPC, PKK gibi terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişiler kadroya alınmayacak. 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişimi sonrasında KHK’yla yapılan düzenlemelerde bu zorunluluk getirildi, kamuda çalışmak için süreç içerisine giren herkes güvenlik soruşturmasından geçiyor, bu rutin bir prosedür olmaktadır.

6- Emekli işçiler kadroya alınacak mı?

Halen kamuda taşeron şirketlerde çalışan emeklilerin yeni dönemde emekli maaşlarını almaya devam ederek kadroya geçmeleri mümkün olmayacak. Zira, emekli maaşı alırken kamuda çalışılmayacağına dair yasal düzenleme var. Emekli maaşı alanlar kadroya geçirilmeyecek, emekliliklerine bir yıl kalan kişiler kadroya geçirilecek.

7- Taşeron işçisinin maaşı ve görevi değişecek mi?

Kadroya alınacak taşeron işçilerinin görevi ve maaşları değişmeyecek. Aynı bulundukları işlerde ve kurumlarda görev yapmaya devam edecekler. Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar.

8- Taşeron işçisine ek ödeme var mı?

Kamuya bağlı taşeron çalışanlardan 450 bin kişi kadroya geçirilecek olup maaşları aynı kalmakla birlikte 52 günlük ilave bir tediye verilecektir.  Kadroya geçecek olan taşeron işçiler yıllık olarak ödenecek 52 günlük ilave tediye ile ek bir gelir elde edecek.

9- İşçilerin mevcut hakları ne olacak?

Çalışanların kazanmış oldukları kıdem, yıllık izin gibi hakları kamuya geçtikten sonra da devam edecek.

10-Kadroya geçişler ne zaman başlıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre bütçe görüşmelerinin ardından kısa bir sürede buna ilişkin yasanın çıkarılıp, sonrasında ilgili başvuru süreci ve değerlendirmeler yapılacak.

Resul KURT-STAR GAZETESİ

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi İşçiler Dikkat

Kadroya geçecek taşeronları iki aşamalı sınav bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun, taşeronların kadroya geçişi için işaret ettiği, kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedüre göre, kadrolu işçi olmak isteyen taşeronlar, yazılı ve mesleki beceriyle ilgili sözlü sınavlardan geçecek. 10 üzerinden 6 alan,sınavı başarıp kadroya hak kazanacak.

Taşeronların kadroya geçiş sürecinde yapılacak sınav konusunda açıklama yapan Sarıeroğlu, “Sınav, şu anda kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür. Bundan sonra taşeron uygulaması kalmayacağı için artık biz İŞKUR aracılığıyla Maliye Bakanlığı’mızın vereceği vizeyle kadrolu işçilerin alımını yapacağız ve burada da zaten halihazırdaki mevzuatımızda bir sınav kriteri var” dedi.

Sarıeroğlu, “zor bir sınav mı” sorusu üzerine “Hayır, normal, şartları gayet yapılacak işle alakalı olarak basit. Göz korkmasın yani” diye konuştu.

Güvenlik soruşturması

Sarıeroğlu, kadroya alınacak personele yapılacak güvenlik soruşturması için de, “Yaşadığımız 15 Temmuz sonrasında KHK’yla yapılan düzenlemelerde bu zorunluluk getirildi, kamuda çalışmak için süreç içerisine giren herkes güvenlik soruşturmasından geçiyor, o rutin bir prosedür” dedi. Taşeronların mevcut maaşıyla kadroya geçeceğini anlatan Sarıeroğlu, kadroya geçme olanağını kullananların ayrıca 52 günlük bir ilave tediye ücreti olacağını da bildirdi.

Sınavda 6 alan sözlüye girecek

Mevzuata göre ihtiyaca karşılık olarak İŞKUR tarafından kamu işçisi olması için tespit edilen işçiler, işyerlerince tespit edilen sınav kurulunca sınava tabi tutuluyor.

Yazılı sınav soruları, işçinin öğrenim ve mesleki durumu ile çalıştırılacağı işler gözönünde bulundurularak;

Atatürk ilke ve inkılapları,

Yurttaşlık bilgileri,

Türkiye tarih ve coğrafyası,

Günlük hayatta önemli olan fen bilimleri,

Matematiksel kavram ve ifadeler,

Türkçe gücü bigilerini ölçecek şekilde seçiliyor.

Bu sınavda 10 üzerinden 6 alanlar sözlü sınava giriyor.

Sözlü sınav ise mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konulardan yapılıyor. Bu sınavdan da en az 6 puan alınması gerekiyor.

Kaynak : Vatan