Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018, AGİ Ne Kadar?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

2018 Asgari Ücret- SGK Primleri

 

Asgari ücrete gelen zamla birlikte SGK prim oranları, yapılacak olan Doğum,Askerlik, Uzman Usta öğretici borçlanmaları gibi, 5510 sayılı kanunun 41.maddesinde açıklanan borçlanma kalemlerinin ve 3201 sayılı kanuna göre yapılacak olan Yurtdışı borçlanmalarının da günlük asgari ödeme tutarı değişmiş oldu.

Uzmansgk ekibi olarak yeni asgari ücret tutarına göre SGK prim oranlarını sizler için hazırladık.