Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Mektubu

 SOSYAL GÜVENLİK AİLESİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MEKTUBU

Sayın Üyemiz:

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/01/2018 tarihinde, saat 10:00 Ankara da  yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 05/02/2018 günü, aynı saat’ de Ankara ‘ da aynı gündemle yapılacaktır.

Tüm üyelerin veya temsilcilerinin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Burak DİNÇER

 

GÜNDEM:

1.Açılış ve yoklama.

2.Divan Heyetinin teşkili ve saygı duruşu.

3.Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kesinleşmiş Mali Hesap Tablolarının, Denetim Kurulu Raporlarının okunması,

5.Raporların ayrı ayrı görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.

6.Yönetim ve Denetim Kurulu’ nun ibrasının genel kurulun onayına sunulması.

7.Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

8.Yönetim kuruluna ve denetim kuruluna verilecek ücretin belirlenmesi.

9.Gelecek Dönem Bütçesinin (İşletme Projesi) Okunması, Görüşmeye Açılması, Uygulanacak bütçenin karara bağlanması.

10.Yönetim Kurulunun kendi faaliyet döneminde isterse yönetimi profesyonel kişi veya kuruluşlara devri konusunda yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11.Dilek ve Temenniler.

12.Kapanış.

Yazarımız SOGÜAD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir