Muhtasar ve Prim Belgesinde Erteleme Sinyali-Resul Kurt Yazdı

Bir süredir İK, mali işler, mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gündemini oluşturan önemli konulardan birisiydi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi konusu. Bir yandan ücrette gizlilik kalkıyor diye isyan varken, öbür yanda da uygulamada yaşanacak sorunlardan endişe ediliyordu.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257′ nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 100′ üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak,

– Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte,

– Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirildi. Esasen 1 Ocak 2018 itibariyle tüm yurtta bu zorunluluk yürürlüğe girecekti ancak son dakika ertelemesi geldi.

12 Aralık 2017 tarihinde Gelir İdaresi tarafından yayınlanan Tebliğ Tasarısı’na göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması Amasya, Bartın, Çankırı illeri hariç olmak üzere 01 Temmuz 2018 tarihine ertelenmesi yönünde hazırlanan taslak Başbakanlığa gönderildi.
Amasya, Bartın, Çankırı illerinde ise (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmaya başlayacaktır.

Buradan Maliye idaresine bir çağrımız olacak, çeşitli sektörler tarafından hazırlanan ve uygulama kolaylığı ve ücret gizliliği sağlayacak öneriler dikkate alınmalıdır.

***

Kaynak Dünya Gazetesi-Dr.Resul KURT

Yazarımız SOGÜAD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir