Malüliyet Aylığı Kimlere ve Nasıl Bağlanır Şartları Nedir

Bu yazımızda siz değerli takipçilerimiz için merak edilen bir konu olan maluliyet Aylığı kimlere hangi şartlarda bağlanacağı konusunda yazmaya çalışacağız. Öncelikle hastalık nedeniyle Sigortalının çalışmakta olduğu yada son olarak çalışmış olduğu işyerinin bulunduğu ilde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine Sigortalı veya işverenin talebi üzerine,  Sigortalının maluliyet aylığı bağlanmasına yetecek kadar gün ve Sigortalılık Süresi olup olmadığı kontrol edilmesi sonrası Yönetmelikte kararlaştırılan Hastanelere sevkleri yapılır. Sigortalı için Sağlık Tesisince usulüne uygun düzenlenecek rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin  incelenmesi sonucu, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır ve Maluliyet Aylığı bağlanmasına hak kazanır.

Malullük aylığına hak kazanma koşulları 

Öncelikle bir sigortalı Malüllük Aylığına hak kazanabilmesi için en az on yıldan beri sigortalı olmalı, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç şekilde malul  olduğu tespit edilenler için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün (5 yıllık Sigortalılık Süresine denk geliyor) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılmalı veya işyerini devrettikten sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak istekte bulunması gerekmektedir.

Ayrıca şunu da belirtmek lazım, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların (Bağ-Kur Sigortalıları) kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödenmiş olması zorunludur.
Kanuna göre sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının maluliyet durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Maluliyet durumunun tespiti için başvuru yapan Sigortalının işten çıkmış olma şartı aranmaz, yani Sigortalı çalışırken maluliyet aylığı için tespit/sevk talebinde bulunabilirsiniz.

Malüliyet Aylığı Nasıl Kesilir.

Malullük aylığı Sigortalıların Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları ve Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması hallerinde kesilir. Uzman SGK ekibi olarak maluliyet aylığı alanlara bir tavsiye; Maluliyet aylığı sonrası işlemlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek bilgi almayı unutmayın.

Yazarımız SOGÜAD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir