Ek 5 Sigorta hakkında Sigortalılık ve Emeklilik Şartları

Ek 5 Sigorta hakkında Sigortalılık ve Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumlarının 2006 yılı itibariyle tek çatı altında (5502 sayılı kanun) toplanmasından sonra Sigortalılık bazında da birbirinden değişik Sosyal Güvenlik Kanunları  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı Sigortalılık türleri tekrar Sigortalılık tescili yapılmayacak şekilde (506 Sosyal Sigorta Kanununa tabi İsteğe Bağlı Sigortalılık ve 2925 Tarım Sigortası Kanununa Göre Tarım Sigortalılık) düzenlenmesi sonrası, Kanuna 6111 sayılı Kanunla 01.03.2011 tarihinden itibaren ilave edilen ek 5 inci madde ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan ve şu an Ek5 Tarım Sigorta olarak bilenen Ek5 Sigortalılık devreye girdi.

İlk başta yanlış aksettirilme ile isteğe bağlı tarım sigortası olarak algılanıp SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olarak bilinen Sigortalılık türlerine Ek5 tarım Sigorta olarak anlaşıldı. Ancak 5510 sayılı kanunda Sigortalılık türleri 4-a, 4-b ve4-c olup Ek5 Sigortalılık şeklinde bir tür bulunmamaktaydı. Kanunla yeni oluşan Ek5 Sigortalılığının en önemli şartı kanuna tabi (5510 Sayılı Kanun) Sigortalı olarak çalışmamak ve eski yeni farkı olmadan Kurumumuzdan ve Sandıklardan emekli olmama şartı ile yeni Sigorta şekli olarak Kanunda yerini aldı. Diğer taraftan geriye dönük olarak işletilen madde ile; 2925 sayılı Kanuna göre 01.05.2008-30.09.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar,  2925 sayılı Kanuna göre sigortalılığı 01.05.2008 tarihinden önce sona erip 01.05.2008-30.09.2008  tarihleri arasında yeniden sigortalı olanlar,  2925 sayılı Kanuna göre sigortalılığı 01.03.2011 tarihi itibariyle sona erip bu tarihten sonra Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sigortalı sayıldı ve  haklarında da ek 5 Sigortalılık hükümleri uygulanmaya başladı.

Emeklilik şartlarına gelince eski deyimiyle SSK şartlarıyla emeklilik şartları aynı olup; düşünüldüğü şekilde tarım Sigorta ile alakası olmaması nedeniyle 3600 gün şartı ile emekli olabilmek için ilk Sigorta girişinin 08.09.1999 öncesi olması ve gün, yıl, yaş şartlarının tamamını sağlamak koşuluyla 4-a(SSK) dan emekli olabilirsiniz. Ancak burada şunu da belirtelim bu Sigorta fiili çalışmaya dayalı olması nedeniyle Kurum her zaman teftiş yapma hakkı bulunmaktadır. Yani; fiili olarak tarım işlerinde çalışmayanlar (yurt dışına çıkanlar, Ceza Evinde tutuklular) bu Sigortayı yaptırmasınlar, çünkü sonrasında iptal edilen bir sigortalılık sonrası canınız fazlasıyla sıkılacaktır.

Ek 5 SSK Primleri Nasıl Hesaplanır?

Ek 5 sigorta primleri asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmakta olup, 2017 yılında sigortalılar Ek5 Sigorta’ya 24 günlük brüt asgari ücret üzerinden %34,5 i kadar prim ödemektedir. Bu her yıl bir puan arttırılacak ve ek 5 sigortalılar 2023 yılında 30 tam gün üzerinden prim karşılığı ücret ödeyecekler.

2017 En düşük ve En Yüksek Ek 5 Primleri

2017 yılında ödenecek en düşük ve en yüksek ek 5 tarım primleri şu şekildedir;

EN DÜŞÜK

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arası: 490,59 TL

EN YÜKSEK

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arası: 3.679,42 TL

 

Yazarımız Uzman SGK

http://www.uzmansgk.com/hakkimizda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir