Çalışanlarla ilgili Vergi İstisnaları Genel Kurulda Kabul Edildi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümü kabul edildi. Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarları  vergiden istisna olacak. Her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

Asgari ücret desteğinin 2019’da devam etmesi, evlerde  üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin  vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren teklifin 1-9 maddelerini kapsayan birinci bölümü TBMM Genel Kurulu’nda  kabul edildi. 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Teklifi’nin kabul edilen maddelerine göre, internet ve benzeri elektronik  ortamlarla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma  mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı  gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış  tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna  tutulacak.

İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle  verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik  Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama  tazminatı ve benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında  olacak.

Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk  lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında  değerlendirilmeyecek.

İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların  gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların  sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden  itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni  süresi içerisinde ödenmiş olması şartıyla ihlal edilmiş sayılmayacak.

27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak  ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi  tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan  gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek.

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında  yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret,  yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan  hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden  kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

Milliyet

Yazarımız Uzman SGK Kadro

2 Comments on “Çalışanlarla ilgili Vergi İstisnaları Genel Kurulda Kabul Edildi”

  1. 27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek (hangi kuruma başvuru yapmalıyız)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir